ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก
1.ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการแจ้งลืมรหัสผ่าน(ยกเว้นข้อมูลสาธารณะ)
2.ห้ามใช้บั๊ค หรือการทำงาน ผิดพลาดของเว็บไซท์ เพื่อหาผลประโยชน์
3.ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ถือเป็นความลับ ห้ามมิให้ หรือส่งต่อ บอกกล่าวให้ผู้อื่นรับรู้เด็ดขาด
4.ห้ามทำการล่อล่วง หลอกล่อ เพื่อได้มาซึ่ง ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้อื่น
5.การพยายาม เข้าระบบสมาชิก ด้วยบัญชีผู้ใช้อื่น ที่ไม่ใช้ของตนเอง เป็นความผิด
6.ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสิ่งใดๆในเว็บเป็นเงินสด กับทางเว็บได้
7.หากต้องการลบรูปที่ผู้อื่นใช้แอบอ้างในโปรไฟล์ใดๆ ผู้แจ้งต้องส่งหน้าบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเท่านั้น
8.ห้ามแอบ อ้าง ตั้งชื่อ เป็นแอดมินผู้ดูแลระบบ
9.ถือว่า สมาชิกทุกท่าน ได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงทั้งหมดแล้ว

ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
กลับหน้าหลัก